Zespół Medual

Ewa Nowaczyk

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ewa Nowaczyk jest magistrem pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki. Zawodowo nauczyciel dyplomowany, zajmujący się działalnością wychowawczo-dydaktyczną i rewalidacyjną. Pracuje z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi w różnym stopniu. Od 5 lat specjalizuje się w pracy terapeutycznej z małymi dziećmi ze spektrum autyzmu. Kieruje się w swoim życiu przekonaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Cierpliwie, każdego dnia pomaga swoim podopiecznym zdobywać nowe umiejętności komunikacyjne oraz rozwijać ich samodzielność. Praca jest jej pasją, a problemy podopiecznych nauczyły ją wyrozumiałości. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach zawodowych, które pomagają w codziennej pracy z dziećmi i ich rodzicami. Dzięki temu ma holistyczne spojrzenie na młodego człowieka i poszukuje rozwiązań jego trudności w wielu aspektach.

Kursy i szkolenia

INSTYTUT WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA – GDAŃSK

 • Certyfikat Nauczyciela – Terapeuty Dziecka z Autyzmem
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”

AUTUS INSTYTUT DZIECKA – POZNAŃ

 • III stopniowy kurs doskonalący „ Terapia Behawioralna Dzieci Z Autyzmem”
 • Konferencje „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
 • Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami

STUDIUM DOSKONALENIA MENADŻERÓW OŚWIATY

 • Podyplomowe Studia Integracja Sensoryczna

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „NOWA NADZIEJA”

 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Rodzina dziecka z autyzmem”
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
 • Konferencja szkoleniowa „ Dziecko z zespołem Downa – rehabilitacja, terapia, edukacja”
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami komunikacji”

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 • ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – przyczyny, rozpoznanie, terapia
 • Praca rewalidacyjno – wychowawcza z dzieckiem głęboko upośledzonym

Chcesz się umówić na wizytę?

Nic prostszego! Nasz wygodny system rejestracji on-line Ci to umożliwi.