Medual
dla dziecka

W Medual dbamy o zdrowie najmłodszych pacjentów. Poprzez odpowiednie badanie oceniamy rozwój narządu ruchu.

Edukujemy także rodzica odnośnie profilaktyki i pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Dbając o zdrowie naszych pociech powinniśmy zacząć od wczesnego dzieciństwa . Pozwala to bowiem na wykształcenie prawidłowych nawyków ruchowych. Oceniając rozwój narządu ruchu koncentrujemy się na pierwszych miesiącach życia dziecka, kiedy to już mogą mieć początek nieprawidłowe wzorce ruchowe., np. jeśli dziecko pomija fazę rozwoju np. raczkowanie, chodzi w chodziku, jest stawiane za wcześnie na nóżki, jest prowadzone za rączki.  Wychodząc naprzeciw rodzicom oferujmy ocenę rozwoju dziecka od pierwszych miesięcy życia a także edukujemy na temat właściwej pielęgnacji i rozwoju pociechy. Pamiętajmy, że zignorowanie objawów w okresie dziecięcym wraz z upływem czasu jest trudniejsze do skorygowania.

Najczęstsze problemy występujące u dzieci :

Dzieci 0-12 miesięcy: Wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa, opóźniony rozwój ruchowy, problemy z ssaniem, refluks, kolki, zaparcia, asymetria główki plagiocefalia, kręcz szyi, dysplazja stawu biodrowego

Dzieci starsze:  koślawość, szpotawość kolan, stopy płaskie, płasko –koślawe, skrzywienie kręgosłupa, asymetria barków, odstające łopatki,  problemy z równowagą, koordynacją ruchową, z obniżonym/ wzmożonym napięciem mięśniowym, dolegliwości bólowe nóg, brzucha, pleców, zaparcia

W Medual prowadzimy także Diagnozę oraz Terapię Integracji Sensorycznej. Termin Integracja sensoryczna można zdefiniować jako komunikację pomiędzy naszymi zmysłami i wykorzystywanie ich  do celowego działania. Odwołuje się do naszego zachowania a związków zachodzących w układzie nerwowym.  Żebyśmy prawidłowo reagowali na bodźce z otaczającego nas świata nasz układ nerwowy musi je właściwie  interpretować.  Codziennie docierają do nas różne bodźce z otoczenia związane z czuciem powierzchownym i głębokim, ruchem, słuchem, wzrokiem, smakiem, węchem. Nasz układ nerwowy powinien w prawidłowy sposób rejestrować bodźce z otoczenia, przetwarzać i wykorzystywać do prawidłowego funkcjonowania codziennego., np. jazdy na rowerze, gry w piłkę, utrzymania właściwej koncentracji uwagi. Czasami zdarza się, że układ nerwowy w niewłaściwy sposób organizuje docierające do dziecka bodźce. Nie oznacza to jednak uszkodzenia zmysłu lecz niewłaściwe przetwarzania docierających informacji. Wówczas wytwarzana jest nieprawidłowa reakcja adaptacyjna., która objawia się  w wielu obszarach., np. w niewłaściwym zachowaniu, obniżonej sprawność motorycznej, trudnościami w nauce.  Najbardziej intensywny czas doskonalenia właściwej integracji zmysłów zachodzi w pierwszych 6 – 7 lat życia dziecka. Dziecko już od urodzenia, a nawet w życiu płodowym uczy się odbierać  docierające do niego informację ze wszystkich zmysłów w relacji do siebie.  Odbiór wrażeń pozwala nam na odpowiedź.  Im lepiej mózg potrafi nadawać znaczenie temu co widzimy, czujemy, słyszymy tym sprawniej myślimy, uczymy się, koncertujemy się.

Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą zarówno dzieci zdrowych ( norma intelektualna) jak i dzieci z zdiagnozowaną niepełnosprawnością ruchową , mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, nadpobudliowością psychoruchową , FASD, opóźnionym rozwojem mowy.

Najczęstsze objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci:

 • wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce 
 • utrudniona koncentracja uwagi 
 • opóźniony rozwój mowy 
 • trudności w zachowaniu 
 • obniżona koordynacja ruchowa 
 • niezgrabność ruchowa 
 • trudności ze skupieniem wzroku na przedmiocie 
 • unikanie kontaktu fizycznego (dotyku lub np. zabaw brudzących – w piasku, plastelinie)
 • nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej ( nadmierna ruchliwość )
 • nieprawidłowa pozycja siedząca ( podpieranie głowy, fiksowanie nóg o krzesło, częste zmiany pozycji ciała )
 • trudności w nauce (pisanie, czytanie)

Inne świadczenia

Chcesz się umówić na wizytę?

Nic prostszego! Nasz wygodny system rejestracji on-line Ci to umożliwi.